Mikroplasty – téma, ktorú je potrebné riešiť

Mikroplasty a ich vývoj
E-shopy

V súčasnosti je kladený stále väčší vplyv na životné prostredie. A nie je to len tak. Podľa posledného sčítania je na planéte až 8 miliárd ľudí. Ľudí, ktorých planéta živí a ktorí ju aj patrične znečisťujú. K znečisťovaniu planéty nepatrí len bežný odpad ale aj znečisťovanie vôd čistiacimi prostriedkami a praním a taktiež znečisťovanie ovzdušia. Stále veľmi vážnou témou, ktorú je potrebné riešiť je téma mikroplasty. Mikroplasty sú plastové kúsky menšie ako pol centimetra a nachádzajú sa skutočne všade. V pôde, vo vode aj vo vzduchu.

Pravda o mikroplastoch

Mikroplasty v pôde aj vode
Výskyt mikroplastov v prírode rastie

Mikroplasty sa delia na primárne a sekundárne. Primárne sa do prírody dostali už ako malé čiastočky, pričom sekundárne vznikajú rozpadom väčších častí. Problémom je, že sa takýmto spôsobom zahlcuje celá planéta. Mikroplasty boli objavené v telách všetkých živočíchov od morských cez pôdne až po suchozemské a vo všetkých ich orgánoch. Ale ako sa do životného prostredia dostávajú? Do ovzdušia sa dostávajú rôznym spôsobom napríklad z pneumatík. Po vyštartovaní automobilu vzniká s pevným podkladom trenie, ktoré malé čiastočky uvoľňuje. Do pôdy za môžu dostať zo vzduchu, z hnojív, z odpadu a do oceánov sa dostávajú zo znečistených riek. Možno si poviete, že u nás nie je možné znečistiť vodu, že máme čističky odpadových vôd a sme od morí ďaleko. Opak je pravdou.  Do odpadových vôd sa mikroplasty dostávajú aj z prania. Veľakrát používame oblečenie, ktoré ich obsahuje. Pri praní sa potom čiastočky dostávajú do vody a čističky nie sú schopné ich zachytiť. Tak pokračujú ďalej. Výskumy stále nepreukázali zlo, ktoré sú schopné spáchať na veľkých organizmoch avšak v moriach áno. Menšie ryby sa ich po nasýtení nevedeli zbaviť a tak zahynuli od hladu, lebo nemohli prijímať plnohodnotnú stravu. Preto je dôležité sa zamyslieť nad každým krokom. Zvážiť využívanie osobných automobilov len jednou osobou, využívať skôr verejné dopravné prostriedky, riešiť nosenie prírodných materiálov, nepoužívať plastové sáčky, tašky, vrecká  keď ich hneď odhadzujeme a podobne. Možností je skutočne veľa ale je neskutočne dôležité nečakať na druhých ale začať od seba. V prípade, že sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://upcycle.sk/

Obľúbené taštičkové matrace
E-shopy
Matrace, ktoré sú doslova balzamom pre našu chrbticu

Mnohí z nás sa sťažujú na bolesť chrbtice. Nie každý si však uvedomí to, že bolesť našej chrbtice pochádza predovšetkým zo spánku a kvality matraca, ktorý máme doma. Dnes sú naozaj obľúbené najmä taštičkové matrace, ktoré fungujú na starom princípe, ale na druhej strane majú v sebe zabudovanú technológiu, ktorá …

Dokovacia stanica na prácu
E-shopy
Ako prežiť home-office?

V súčasnosti sme svedkami toho, že čoraz viac spoločností pristupuje k tomu kroku, že uprednostňuje home-office pred klasickou prácou v kancelárii. Dôvodov je mnoho a je pochopiteľné, že každá spoločnosť má na to iné dôvody. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorých sa home-office týka, prežiť vám ho pomôže napríklad …